IPPC คืออะไร
หลายท่านอาจเห็นสัญลักษณ์ IPPC ที่อยู่ตามภาพโฆษณาของเราบ่อยๆแต่ไม่ณู้ว่าคืออะไร วันนี้เรามีคำตอบ!
อนุสัญญาว่าด้วยอารักขาพืชระหว่างประเทศ หรือ International Plant Protection Convention (IPPC)
เป็นสนธิสัญญาระหว่างรัฐบาลที่ลงนามโดยกว่า 180 ประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องทรัพยากรพืชของโลกจากการแพร่กระจายของศัตรูพืช และส่งเสริมการค้าที่ปลอดภัย
อนุสัญญาได้กำหนดมาตรฐานสากลสำหรับมาตรการสุขอนามัยพืช (ISPM) เป็นเครื่องมือหลักในการบรรลุเป้าหมาย ทำให้เป็นองค์กรกำหนดมาตรฐานระดับโลกสำหรับสุขภาพพืช
โดยผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูปของเราปฏิบัติตามมาตรฐาน ISPM15
วิธีกำจัดศัตรูพืชตามมาตรฐานแบ่งออกเป็น 2 วิธี
1.วิธีอบด้วยความร้อน (Heat Treatment) ไม้ต้องผ่านการอบความร้อน โดยอุณหภูมิตรงแกนกลางของไม้ต้องไม่น้อยกว่า 56 องศาเซลเซียส เป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 30 นาที โดยสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การอบแห้ง (Kiln drying) ซึ่งเป็นวิธีที่เราใช้
2.วิธีรมด้วยสาเคมี (โดยใช้เมทิลโบรไมด์หรืออื่นๆ) โดยไม้ต้องผ่านการรมด้วยสารเคมีตามอุณหภูมิ เวลา และความเข้มข้มที่กำหนดไว้
️ไม้สนรัสเซียผ่านการอบความร้อนจากโรงอบแห้งที่ได้มาตรฐานและมีการควบคุมโดยผู้เชี่ยวชาญอย่างดี
ซึ่งนอกจากการอบแห้งจะได้รับการรับรองจาก IPPC แล้วยังช่วยทำให้ไม้นั้นอยู่ตัว มีการยืดหรือหดตัวน้อย เมื่ออุณหภูมิและความชื้นเปลี่ยน ไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้งาน
และยังทำให้ไม้มีน้ำหนักเบา และมีคุณสมบัติด้านความแข็งแรงดีกว่าเดิม
ชมสินค้าไม้สนรัสเซียที่ได้รับการรับรองจากIPPCทั้งหมดทาง: https://www.sakwoodworks.com/productsIPPC,ไม้สน,ไม้แปรรูป,ไม้สนอบแห้ง
IPPC คืออะไร
Admin 7 กรกฎาคม, 2022
Share this post
ป้ายกำกับ

ทำความรู้จักกับ กาว 5 ชนิด สำหรับงานไม้