บริการอัดน้ำยา CCA

CCA คืออะไร
โครเมี่ยม (Chromium)
ทำหน้าที่กักทองแดงและ อาร์เซนิคไว้ในเนื้อไม้
ทองแดง (Copper)
ทำหน้าที่ป้องกันเชื้อรา
อาร์เซนิค (Arsenic)
ทำหน้าที่ป้องกันเนื้อไม้จากแมลงต่าง ๆ เช่น ปลวก มอด
CCA หรือ Chromated Copper Arsenate คือตัวยากันผุกร่อน และทำให้ไม้ทนทานต่อ แดดและฝน และที่สำคัญยังช่วยป้องกันปลวกได้อีกด้วย CCA เป็นน้ำยาที่ใช้ในการป้องกันและรักษาไม้ที่นิยมใช้กันมากที่สุด เนื่องจากน้ำยาชนิดอื่นๆ เช่น ACQ หรือ Tanalith E ไม่ได้มีบันทึกการใช้งานยาวนานเท่า CCA ที่ใช้กันแพร่หลายทั่วโลก อีกทั้งยังมีราคาที่ถูกว่าน้ำยาชนิดอื่นๆ และใช้ได้กับไม้หลากหลายชนิด